Rusko

Obchodní vízum do Ruska

Požadavky:

 • cestovní pas (s platností min. 6 měsíců po návratu, s min. jednou volnou dvoustranou)
 • kopie pasu
 • 1x vyplněný a podepsaný formulář (ze strany https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx)
 • 1x aktuální barevná fotografie (pasový formát)
 • zvací dopis – buď pozvání A4 (kdy u 1 a 2 vstupů stačí scan pozvání,ale u multientry je potřeba originál), nebo pozvání A5 „FMS/MID“ (které musí být vždy originál!!!)
 • cestovní pojištění, které musí být platné na území Ruské federace (ale mohou zde být také uvedeny možnosti Evropa včetně Ruska nebo Svět) spolu s uvedeným jménem žadatele a termínem cesty, který musí být shodný s datem v pozvání!!!

Doba vyřízení 5 – 15 pracovních dnů.

Udělení víza je výhradně v pravomoci ambasády, konzul si vždy může vyžádat doplňující náležitosti a tím se doba vyřízení může prodloužit.

Přesná cena na vyžádání.

Pravidla při udělování typu víza:

 • Poprvé se uděluje buď single entry nebo double entry na 3 měsíce, až po projetí těchto víz (v následujících 12ti měsících) je povoleno žádat o multi entry na dobu max. 1 roku.
 • U žádostí o roční (multi) vízum s pozváním typu A4 od business partnera nelze žádat urgent. Doba vyřízení tohoto typu víza je cca. 10 pracovních dní.

Turistické vízum do Ruska

Požadavky:

 • cestovní pas (s platností min. 6 měsíců po návratu, s min. jednou volnou dvoustranou)
 • kopie pasu
 • 1x vyplněný a podepsaný formulář (ze strany https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx)
 • 1x aktuální barevná fotografie (pasový formát)
 • hotelový voucher spolu s hotelovým „priglašenija“ / turistické pozvání (v případě zájmu Vám ho může zajistit naše vízová agentura)
 • cestovní pojištění, které musí být platné na území Ruské federace (ale mohou zde být také uvedeny možnosti Evropa včetně Ruska nebo Svět) spolu s uvedeným jménem žadatele a termínem cesty, který musí být shodný s datem v pozvání!!!

Doba vyřízení 5 – 10 pracovních dnů.

Udělení víza je výhradně v pravomoci ambasády, konzul si vždy může vyžádat doplňující náležitosti a tím se doba vyřízení může prodloužit.

Přesná cena na vyžádání.


Pracovní vízum do Ruska

Požadavky:

 • cestovní pas (s platností min. rok a půl po návratu, s min. jednou volnou dvoustranou)
 • kopie pasu
 • 1x vyplněný a podepsaný formulář (ze strany https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx)
 • 1x aktuální barevná fotografie (pasový formát)
 • zvací dopis = pozvání A5 „FMS/MID“ (při podání žádosti je potřeba vždy originál!!!)
 • potvrzení o HIV negativitě, které nesmí být starší 3 měsíců a musí obsahovat 3 následující doklady:
  1. Mezinárodní certifikát o HIV negativitě v ruském jazyce (jméno, příjmení,datum narození, pohlaví, bydliště, výsledek testu + vše musí být vyplněno na počítači, nikoli v ruce)
  2. Mezinárodní certifikát o HIV negativitě v anglickém jazyce (jméno, příjmení,datum narození, pohlaví, bydliště, výsledek testu + vše musí být vyplněno na počítači, nikoli v ruce)
  3. Zpráva o výsledku laboratorního vyšetření s datem vystavení zprávy, dále se stanovenou diagnózou, použitými metodami a materiálem, s jasným závěrem, podpisem a razítkem lékaře
 • cestovní pojištění, které musí být platné na území Ruské federace (ale mohou zde být také uvedeny možnosti Evropa včetně Ruska nebo Svět) spolu s uvedeným jménem žadatele a termínem cesty, který musí být shodný s datem v pozvání!!!

Doba vyřízení 5 – 10 pracovních dnů.

Udělení víza je výhradně v pravomoci ambasády, konzul si vždy může vyžádat doplňující náležitosti a tím se doba vyřízení může prodloužit.

Přesná cena na vyžádání.