Indie

Obchodní vízum do Indie

Požadavky:

 • cestovní pas (s platností min. 6 měsíců po návratu, s min. jednou volnou dvoustranou)
 • kopie pasu
 • 1x vyplněný a podepsaný formulář (ze strany https://indianvisaonline.gov.in)
 • 1x vyplněný a podepsaný dodatečný formulář k business vízu
 • 1x aktuální barevná fotografie se světlým pozadím (formát 5×5 cm!!!) – TATO FOTOGRAFIE MUSÍ BÝT SHODNÁ S FOTOGRAFIÍ NAHRANOU VE FORMULÁŘI!!!
 • zvací dopis z indické společnosti (stačí kopie)
 • garanční dopis z české firmy (originál)
 • rezervace zpáteční letenky

Doba vyřízení 5 – 10 pracovních dnů.

Udělení víza je výhradně v pravomoci ambasády, konzul si vždy může vyžádat doplňující náležitosti a tím se doba vyřízení může prodloužit.

Přesná cena na vyžádání.


Turistické vízum do Indie

Požadavky:

 • cestovní pas (s platností min. 6 měsíců po návratu, s min. jednou volnou dvoustranou)
 • kopie pasu
 • 1x vyplněný a podepsaný formulář (ze strany https://indianvisaonline.gov.in)
 • 1x vyplněný a podepsaný dodatečný formulář k business vízu
 • 1x aktuální barevná fotografie se světlým pozadím (formát 5×5 cm!!!) – TATO FOTOGRAFIE MUSÍ BÝT SHODNÁ S FOTOGRAFIÍ NAHRANOU VE FORMULÁŘI!!!
 • výpis z bankovního účtu (stačí konečný zůstatek, cca.100$/den)
 • rezervace zpáteční letenky

Doba vyřízení 5 – 10 pracovních dnů.

Udělení víza je výhradně v pravomoci ambasády, konzul si vždy může vyžádat doplňující náležitosti a tím se doba vyřízení může prodloužit.

Přesná cena na vyžádání.


Pracovní vízum do Indie

Požadavky:

 • cestovní pas (s platností min. 6 měsíců po návratu, s min. jednou volnou dvoustranou)
 • kopie pasu
 • 1x vyplněný a podepsaný formulář (ze strany https://indianvisaonline.gov.in)
 • 1x aktuální barevná fotografie se světlým pozadím (formát 5×5 cm!!!) – TATO FOTOGRAFIE MUSÍ BÝT SHODNÁ S FOTOGRAFIÍ NAHRANOU VE FORMULÁŘI!!!
 • zvací dopis z indické společnosti (stačí kopie)
 • garanční dopis z české firmy (originál)
 • kopie pracovní smlouvy v Indii
 • rezervace letenky

Doba vyřízení 5 – 10 pracovních dnů.

Udělení víza je výhradně v pravomoci ambasády, konzul si vždy může vyžádat doplňující náležitosti a tím se doba vyřízení může prodloužit.

Přesná cena na vyžádání.


Konferenční vízum do Indie

Požadavky:

 • cestovní pas (s platností min. 6 měsíců po návratu, s min. jednou volnou dvoustranou)
 • kopie pasu
 • 1x vyplněný a podepsaný formulář (ze strany https://indianvisaonline.gov.in)
 • 1x vyplněný a podepsaný dodatečný formulář k business vízu
 • 1x aktuální barevná fotografie se světlým pozadím (formát 5×5 cm!!!) – TATO FOTOGRAFIE MUSÍ BÝT SHODNÁ S FOTOGRAFIÍ NAHRANOU VE FORMULÁŘI!!!
 • zvací dopis z pořádané konference/kongresu/akce (stačí kopie)
 • garanční dopis z české firmy (originál)
 • rezervace zpáteční letenky

Doba vyřízení 5 – 10 pracovních dnů.

Udělení víza je výhradně v pravomoci ambasády, konzul si vždy může vyžádat doplňující náležitosti a tím se doba vyřízení může prodloužit.

Přesná cena na vyžádání.