Čína

Obchodní vízum do Číny

Požadavky:

 • cestovní pas (s platností min. 6 měsíců při podání žádosti, s min. jednou volnou dvoustranou)
 • kopie pasu
 • 1x vyplněný a podepsaný formulář
 • 1x aktuální barevná fotografie (pasový formát)
 • zvací dopis (buď oficiální pozvání „Invitation Letter of Duly Authorized Unit“ nebo zvací dopis z čínské firmy)
 • vysílací dopis z české společnosti (ORIGINÁL s razítkem a podpisem)

Doba vyřízení 5 – 10 pracovních dnů.

Udělení víza je výhradně v pravomoci ambasády, konzul si vždy může vyžádat doplňující náležitosti a tím se doba vyřízení může prodloužit.

Formulář a přesná cena na vyžádání.


Turistické vízum do Číny

Požadavky:

 • cestovní pas (s platností min. 6 měsíců při podání žádosti, s min. jednou volnou dvoustranou)
 • kopie pasu
 • 1x vyplněný a podepsaný formulář
 • 1x aktuální barevná fotografie (pasový formát)
 • detailní itinerář (dle časového sledu)
 • při návštěvě přátel je potřeba dodat zvací dopis od zvoucí osoby, kde budou uvedeny info o zvoucí osobě i o žadateli (jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu) + info o pobytu (účel, termín, místa návštěvy, ubytování, způsob finančního krytí, vztah k žadateli) + také se musí dodat kopie pasu, občanského průkazu, povolení k pobytu
 • rezervace ubytování
 • rezervace zpáteční letenky
 • PRACUJÍCÍ – originál potvrzení o zaměstnání + souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené (OSVČ = výpis z živnostenského rejstříku)
 • STUDENTI – originál potvrzení o studiu
 • NEZLETILÍ – rodný list + souhlas obou rodičů s vycestováním

Doba vyřízení 5 – 10 pracovních dnů.

Udělení víza je výhradně v pravomoci ambasády, konzul si vždy může vyžádat doplňující náležitosti a tím se doba vyřízení může prodloužit.

Formulář a přesná cena na vyžádání.


Pracovní vízum do Číny

Pracovní vízum (vízum typu Z, délka pobytu „000“, 1vstupé, platnost 3 měsíce) se vydává cizím státním příslušníkům, kteří cestují do Číny za účelem nástupu do práce nebo komerčního vystoupení.

Požadavky:

 • cestovní pas (s platností min. 6 měsíců při podání žádosti, s min. jednou volnou dvoustranou)
 • kopie pasu
 • 1x vyplněný a podepsaný formulář
 • 1x aktuální barevná fotografie (pasový formát)
 • dále je potřeba předložit dokumenty jednoho z následujících bodů A (práce), B (komerční vystoupení) nebo C:

A = originál a fotokopie „Alien Employment Licence“ nebo „Permit for Foreign Experts“ nebo „Registration Certificate of Resident Representative Offices“ a „Invitation Letter of Duly Authorized Unit“ nebo zvací dopis od zvoucí organizace úředně potvrzený dokumentem „Confirmation Letter of Invitation“

B = souhlas s komerčním vystoupením vydaný státním orgánem ČLR pro kulturní záležitosti a „Invitation Letter of Duly Authorized Unit“ nebo zvací dopis od zvoucí organizace úředně potvrzený dokumentem „Confirmation Letter of Invitation“ vydaným kanceláří pro zahraniční vztahy místní správy v ČLR

C = „Letter of Invitation to Foreigners for Offshore Petroleum Operations in China“ vydaný China National Offshore Oil Corporation

Doba vyřízení 10 – 15 pracovních dnů.

Udělení víza je výhradně v pravomoci ambasády, konzul si vždy může vyžádat doplňující náležitosti a tím se doba vyřízení může prodloužit.

Formulář a přesná cena na vyžádání.

Držitel víza Z musí do 30 dnů od vstupu do Číny požádat na místní Veřejné bezpečnosti o povolení k dlouhodobému pobytu v ČLR. Toto povolení pak opravňuje k vícenásobným vstupům do Číny.

Pozn.: V případě komerčního vystoupení na dobu nepřesahující 30 dní není po vstupu do Číny potřeba podávat žádost o povolení k pobytu.


Návštěvní vízum do Číny

Požadavky:

 • cestovní pas (s platností min. 6 měsíců při podání žádosti, s min. jednou volnou dvoustranou)
 • kopie pasu
 • 1x vyplněný a podepsaný formulář
 • 1x aktuální barevná fotografie (pasový formát)
 • zvací dopis (buď oficiální pozvání „Invitation Letter of Duly Authorized Unit“ nebo zvací dopis od čínské organizace pořádající kongres / konferenci,…)
 • rezervace zpáteční letenky

Doba vyřízení 5 – 10 pracovních dnů.

Udělení víza je výhradně v pravomoci ambasády, konzul si vždy může vyžádat doplňující náležitosti a tím se doba vyřízení může prodloužit.

Formulář a přesná cena na vyžádání.