Bělorusko

Od 12.2.2017 občané EU mohou do Běloruska cestovat bez víza ale jen v případě pobytu do 5ti dnů a pouze letecky přes Minsk (nikoliv ovšem lety z Ruska a do Ruska!!!!) + Musí s sebou mít platný pas, peníze a platné pojištění!!!

 

Obchodní vízum do Běloruska

Požadavky:

a) Krátkodobé obchodní vízum (1 vstup nad 5 dnů)

 • cestovní pas (s platností min. 6 měsíců po vypršení platnosti víza, s min. 2 volnými stranami)
 • kopie pasu
 • 1x vyplněný a podepsaný formulář 
 • 1x aktuální barevná fotografie (pasový formát)
 • cestovní pojištění, kde musí být jasně uvedeno:
    1. jméno, příjmení, adresa pojištěné osoby
    2. název, sídlo a běžný účet dané pojišťovny
    3. přesná doba pobytu
    4. platnost na území Běloruské republiky (Svět / Evropa)
    5. limit pojistného plnění minimálně 10 000 EUR

b) Dlouhodobé obchodní vízum

 • cestovní pas (s platností min. 6 měsíců po vypršení platnosti víza, s min. 2 volnými stranami)
 • kopie pasu
 • 1x vyplněný a podepsaný formulář
 • 1x aktuální barevná fotografie (pasový formát)
 • zvací dopis od běloruské firmy, tzv.“Chodatajstvo“ (originál!!!)
 • garanční dopis z české společnosti (originál!!!)
 • výpis z Obchodního rejstříku zvoucí běloruské společnosti (originál nebo notářsky ověřená kopie notářem Běloruské republiky – ne starší 6 měsíců)
 • kopie smlouvy mezi českou a běloruskou společnostÍ
 • cestovní pojištění, kde musí být jasně uvedeno:
    1. jméno, příjmení, adresa pojištěné osoby
    2. název, sídlo a běžný účet dané pojišťovny
    3. přesná doba pobytu
    4. platnost na území Běloruské republiky (Svět / Evropa)
    5. limit pojistného plnění minimálně 10 000 EUR

Doba vyřízení 5 – 10 pracovních dnů.

Udělení víza je výhradně v pravomoci ambasády, konzul si vždy může vyžádat doplňující náležitosti a tím se doba vyřízení může prodloužit.

Formulář a přesná cena na vyžádání.

 


Turistické vízum do Běloruska

Požadavky:

 • cestovní pas (s platností min. 6 měsíců po vypršení platnosti víza, s min. jednou volnou dvoustranou)
 • kopie pasu
 • 1x vyplněný a podepsaný formulář
 • 1x aktuální barevná fotografie (pasový formát)
 • turistický voucher přímo z hotelu v Bělorusku
 • cestovní pojištění, kde musí být jasně uvedeno:
    1. jméno, příjmení, adresa pojištěné osoby
    2. název, sídlo a běžný účet dané pojišťovny
    3. přesná doba pobytu
    4. platnost na území Běloruské republiky (Svět / Evropa)
    5. limit pojistného plnění minimálně 10 000 EUR

     Doba vyřízení 5 – 10 pracovních dnů.

     Udělení víza je výhradně v pravomoci ambasády, konzul si vždy může vyžádat doplňující náležitosti a tím se doba vyřízení může prodloužit.

     Formulář a přesná cena na vyžádání.