Bezvízovy vstup do Republiky Bělarus

Prezident Republiky Bělarus Alexander Lukashenko dne 9. ledna 2017 podepsal nařízení №8 „O stanovení bezvízového vstupu a výstupu cizích státních příslušníků“. Dokumentem se stanoví bezvízový vstup do Republiky Bělarus na dobu do 5 dní ode dne vstupu přes hraniční přechod Národní letiště Minsk pro občany 80 států.

Nařízení se vztahuje na občany Evropské unie, USA, Kanady, Austrálie, jiných států, příznivých z migračního hlediska, strategických partnerů Republiky Bělarus, států, jež stanovili bezvízový styk pro občany Běloruska jednostranně. Přitom se bezvízový styk také stanoví pro neobčany Lotyšské republiky a osob bez občanství Estonské republiky.

Dokument je zaměřen na aktivizaci cestování podnikatelů, turistů, soukromých osob, jež mají cestovní pasy a neplatí pro cizince účastníky oficiálních návštěv: na diplomatické, služební, speciální a jiné srovnatelné pasy nebude brán zřetel.

Dle Nařízení pro vstup do Republiky Bělarus bez víza přes hraniční přechod Národní letiště Minsk občany vyjmenovaných v Nařízení států musí s sebou mít:

  • Platný pas nebo jiný jeho nahrazující doklad, určený pro cestování do zahraničí
  • Peníze: na každý den pobytu částku v cizí měně nebo běloruských rublech, ekvivalentní minimálně dvěma bázovým hodnotám (podrobněji)
  • Cestovní pojištění platné v Republice Bělarus (požadavky na pojištění)

Pro občany devíti zemí – Vietnamu, Haiti, Gambie, Hondurasu, Indie, Číny, Libanonu, Namibie, Samoa – povinným dodatečným požadavkem je také existence v dokumentu pro výjezd do zahraničí platného vícevstupého víza států EU nebo Schengenského prostoru s označením o vstupu na jejich území, a také letenek s potvrzením v nich odletu z Národního letiště „Minsk“ během pěti dnů od data vstupu.

Stanovený postup bezvízového pohybu přes letiště neplatí pro osoby, vstupující do Běloruska lety z Ruské Federace, a také plánující odletět do letišť Ruské Federace (tyto lety jsou vnitřní, hraniční kontrola se u nich neuskutečňuje).

Nařízení nabude platnosti za měsíc po jeho oficiálním zveřejnění – 12. února.

Posted in Bělorusko - bezvízový styk do pobytu 5ti dnů.